Total Mail Converter 2.9

Total Mail Converter 2.9

Softplicity – 2,7MB – Shareware – Windows
Bạn có hàng trăm email trong thư mục hộp thư đến Outlook của bạn? Càng có nhiều email bạn lưu trữ công việc của bạn chậm hơn. Họ là đủ tuổi nhưng bạn không thể xóa thư từ kinh doanh. Total mail Converter có thể chuyển đổi email của bạn sang RTF hoặc TXT hoặc PDF hoặc htm. Bạn có thể lưu trữ chúng trong một thư mục riêng biệt trên máy tính của bạn và tham khảo nó khi cần thiết. Yous chọn mục xuất khẩu: người gửi, người nhận, ngày, chủ đề hoặc nội dung. Phần đính kèm có thể được trích xuất khi bạn chuyển đổi email sang HTML. Total mail Converter có chế độ hàng loạt để bạn có thể chuyển đổi hàng trăm email cùng một lúc. Tổng số mail Converter là giải pháp thanh lịch nhất để lưu trữ một cách an toàn email Outlook cũ.

Tổng quan

Total Mail Converter là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Softplicity.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Total Mail Converter là 2.9, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/10/2007.

Total Mail Converter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Total Mail Converter Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Total Mail Converter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Total Mail Converter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Softplicity
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản